Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
277 postów 9904 komentarze

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Moje komentarze

 • @kula Lis 67 17:11:07
  Dziękuję za komentarze.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • @Andrzej Tokarski 14:42:43
  Kompetencje nowych izb:

  - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - zgodnie z art. 26 Ustawy o SN:

  Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

  - Izba Dyscyplinarna - do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy:

  1) dyscyplinarne:

  a) sędziów Sądu Najwyższego,

  b) rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw:

  – z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400),

  – z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400),

  – z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291),

  – z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2243 i 2265 oraz z 2018 r. poz. 3 i 5),

  – z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5),

  – z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

  – z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5);

  2) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego;

  3) z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

  Izby te nie musiałyby być zbyt duże, gdyby przewidywane liczby skarg nadzwyczajnych i spraw dyscyplinarnych były niewielkie. A tymczasem, jest dokładnie odwrotnie.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • @Andrzej Tokarski 13:15:50
  Hmm. System anglosaski, w którym SN jest skromny liczbowo, to coś zupełnie innego, niż postkomunistyczny.

  Np. kluczowe dla polskiej reformy Izby - Kontroli
  Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (przewidziano 20 stanowisk do
  obsadzenia) i Dyscyplinarna (16 stanowisk) - jeszcze nie powstały. A mają się one zająć skargami nadzwyczajnymi (ta pierwsza) i postępowaniami dyscyplinarnymi (ta druga).

  Mają pomóc oczyścić wymiar sprawiedliwości z ludzi nieetycznych i niekompetentnych oraz naprawić szczególnie spektakularne "pomyłki" sądownictwa.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • @Husky 12:42:25
  Ma prawo wyrazić swój pogląd ;)
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • @Husky 10:30:55
  Zgadzam się.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • Obwieszczenie Prezydenta z 29 czerwca
  Pod koniec czerwca br. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. W obwieszczeniu wskazano, że do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie dyscyplinarnej 16 stanowisk.

  https://wpolityce.pl/polityka/403853-iustitia-z-zalem-o-dzialaniach-krs

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/iustitia-wydala-stanowisko-w-sprawie-wakatow-do-sn,853743.html

  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=412-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

  http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/633

  Z mojej analizy wynika, że od tego czasu ilość wakatów zwiększyła się.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • Prof. Pawłowicz o kulisach opiniowania w KRS
  https://wpolityce.pl/polityka/403768-tylko-u-nas-prof-pawlowicz-o-kulisach-opiniowania-w-krs

  Cytuję z wywiadu:

  Drugi punkt posiedzenia KRS, o którym Pani wspomniała dotyczył wyrażenia opinii na temat dalszego zajmowania stanowiska przez sędziów SN. Co zaważyło na negatywnej opinii KRS względem części z nich?

  Na liście znalazło się początkowo 16 nazwisk, które mieliśmy zaopiniować. 4 sędziów uznało jednak w swych pismach do KRS, że ich oświadczenia nie są wydane z uwzględnieniem ustawy o SN, czym sami wyeliminowali się z dalszej procedury. Pozostałych 12 sędziów SN KRS zaopiniowała z zastosowaniem kryteriów przewidzianych dla tej sytuacji w art. 37 § 1b ustawy o SN. Formułuje on kryteria, w oparciu o które mieliśmy opiniować sędziów. Ustawa jako najważniejsze wskazywała bardzo szerokie kryteria ocenne, a nie ściśle formalne.

  Jakie to są kryteria?

  Wspomniany art. 37 § 1b mówi, że „sporządzając opinię dla prezydenta KRS bierze pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes społeczny, w szczególności racjonalne wykorzystanie kadr SN lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych izb SN…”. W oparciu o te kryteria mieliśmy prawo ocenić, czy przedłużenie sędziemu czasu orzekania będzie z tymi kryteriami zgodne. Trzeba też pamiętać, że część sędziów wezwana do uzupełnienia braków formalnych, tj. o przesłanie zaświadczeń lekarskich – nie uczyniła tego. W takiej sytuacji Rada opiniowała oświadczenie negatywnie ze względu na braki formalne. „DGP” wprowadził w błąd czytelników sugerując, że sędziów SN odpytywaliśmy osobiście, zadając im jakieś kłopotliwe pytania. Jest to nieprawa, badaliśmy tylko dokumenty. Mieliśmy też też wiedzę w przypadku jednej z osób o jej współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

  Już wiemy, że chodzi o sędziego Iwulskiego. Czy fakt ten zaważył w jego przypadku na negatywnej opinii KRS?

  Nawet nie musieliśmy się do tego odnosić, bo pan sędzia nie spełnił wymogów formalnych i odmówił przesłania zaświadczeń lekarskich. Publicznie jednoznacznie oświadczył również, że nie uznaje kompetencji prezydenta do oceny jego sędziowania i przedłużenia mu czasu orzekania. Nie musieliśmy więc w ogóle bliżej analizować jego oświadczenia.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • Głos z Kancelarii Prezydenta
  https://wpolityce.pl/polityka/403764-mucha-opinie-krs-to-wazny-glos-ale-niewiazacy-dla-pad

  Odnosząc się do decyzji Rady w rozmowie z PAP minister Mucha stwierdził, że wydane przez KRS opinie to „bardzo ważny głos”, natomiast dla prezydenta „nie są wiążące”.

  Rozstrzygnięcie jest w rękach prezydenta; to jest prerogatywa głowy państwa

  — zaznaczył prezydencki minister.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • Wnioski sędziów NSA czekają na opinie KRS
  https://wpolityce.pl/polityka/403751-oswiadczenia-sedziow-nsa-na-razie-bez-opinii-krs
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • SN powołuje się na "zagranicę"
  W piątek na stronie SN ukazała się informacja:

  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=426-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

  ​Przedstawione jest stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: „Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła".

  "Zagranica" pomoże?
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
  STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2018 r. w przedmiocie zmian ustrojowych w Sądzie Najwyższym

  Krajowa Rada Sądownictwa z zaniepokojeniem odnotowuje kolejne przypadki rozpowszechniania przez niektórych sędziów nieprawdziwych informacji o zmianach ustrojowych sądownictwa. Nie kwestionuje prawa sędziów do udziału w publicznym dyskursie prawniczym, jednakże sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego (§ 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych).

  Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że w wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie o sygn. K 3/98 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie pod przewodnictwem Marka Safjana jednoznacznie stwierdził, iż zmiany ustrojowe polegające na obniżeniu wieku przejścia sędziego w stan spoczynku nie stanowią naruszenia norm konstytucyjnych. Wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku określa ustawa, nie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto sędzia Sądu Najwyższego może pełnić funkcję Pierwszego Prezesa SN do chwili wygaśnięcia ostatniej objętej kadencji, osiągnięcia stanu spoczynku ze względu na wiek albo przejścia z powodu stanu zdrowia w stan spoczynku (tak w komentarzu do art. 183 Konstytucji RP pod red. M. Safjana i L. Boska, 2016, numeracja boczna nr 19 i teza nr 41 do art. 180). Prezentowana przez sędziów krytyka nowych rozwiązań ustrojowych nie może tym samym zawierać nieprawdziwych stwierdzeń o godzeniu tych rozwiązań w porządek konstytucyjny.


  W stanowisku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie okresowych badań lekarskich sędziów Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że okresowe profilaktyczne badania lekarskie mają charakter obowiązkowy także w odniesieniu do sędziów. Wymóg przedstawienia przez sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania zawodu sędziego nie stanowi zatem wymogu uciążliwego, nie narusza przepisów prawa, jak również nie godzi w powagę pełnionego przez sędziego urzędu.

  Podsumowując, podnoszone przez niektórych sędziów argumenty, powielane w środkach masowego przekazu, nie znajdują uzasadnienia w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
  Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
 • @Andrzej Madej 08:10:07
  Thx za link.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • Krótkie resume
  Czas na małe posumowanie dyskusji.
  Nie ma żadnej ekwiwalentności w relacjach między Ukrainą i Polską.
  To jest i niekorzystne i ryzykowne dla nas. Bezczynność polskiej władzy będzie skłaniała do coraz ostrzejszych jej ocen.
  Co władza z tym zrobi? Zobaczymy. Cieszy, że amerykańska Polonia, która współfinansowała świątynię w Kijowie, zapowiada podjęcie stanowczych kroków.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @lorenco 17:59:20
  Wiem, czym jest pocałunek śmierci, ale ks. Pęski nie jest - zdaje się - strachliwy. Poza tym, on naprawdę ma wielu przyjaciół na Ukrainie i był i jest tam ceniony i lubiany.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @lorenco 16:43:25
  Niezależnie od obaw trzeba podjąć wszelkie działania.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @Casey 16:13:17
  Wspaniale! To bardzo dobra inicjatywa.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @Andrzej Madej 11:45:25
  :)
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @Zdzich 04:29:28
  Nie wszyscy Polacy mają "obrzezane mózgi" ;)
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @trojanka 22:22:36
  Ksiądz Pęski też podkreśla, że miał bardzo dobre stosunki ze swoimi parafianami, przyjaciółmi z uniwersytetu i wieloma innymi środowiskami.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?
 • @trojanka 22:07:50
  Dzięki za cenne uzupełnienia.
  Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej